Karel Koplimets "Üksildasim number"

Karel Koplimets
"Üksildasim number"
15.09.-14.10.2023
Näituse avamine 14.09. kell 18!
/ ENG below / 

Oled oodatud Karel Koplimetsa näituse "Üksildasim number" avamisele Rüki galeriis neljapäeval, 14. septembril kell 18.00. Näitus hõlmab fotoinstallatsioone, mis analüüsivad üksildust ja sellega kaasnevaid hirme. Näitus on jätk 2022. aastal Vilniuses (AV17) galeriis toimunud samanimelisele näitusele.
Üksildus, mis on iseenesest universaalne ja igavene probleem, on viimase sajandi jooksul niivõrd tugevalt esile kerkinud, et sellele on omistatud epideemia mõõde. Näitus keskendub paradoksile, kus rahvarohketes paikades viibides võimendub üksildustunne, ning kirjeldab üksildust mitte ainult kui emotsionaalset seisundit, vaid kui hirmu vajuda unustusse. Näitusel on üksilduse metafoori edasiandmiseks kasutatud arhitektuurilist kujundit, eelkõige suuri kortermaju, mis on sajandeid lahendanud linnade kiirest kasvust tingitud elukohtade puudust. Nende korterelamute fragmendid näitlikustavad, mis tunne on olla teistest eraldi või eraldatud ning ärgitab mõtlema üksildusest ja selle tagajärgedest.

Karel Koplimets (1986) on foto-, video- ja installatsioonikunstnik, kelle loomingu märksõnadeks on linnaruum, hirm, paranoia, eelarvamus ja kriminaalsus. Üheks läbivaks jooneks Koplimetsa teoste puhul on psühholoogiline aspekt – tema suuremahulised installatsioonid mängivad vaatajate ruumikogemise ja tajudega. Koplimets on õppinud Eesti Kunstiakadeemias fotograafia erialal ja täiendanud end Belgias HISKi (Hoger Instituut voor Schone Kunsten) programmis. Tal on olnud mitmeid isikunäitusi ja ta on osalenud mitmetel grupinäitustel Eestis ja välismaal. Mõned viimased neist on One Is the Loneliest Number ((AV17) Gallery, Leedu, 2022), Belonging (Hunt Museum, Iirimaa, 2022) ja Kunst mugavustsoonis? Nullindad Eesti kunstis (Kumu Kunstimuuseum, Eesti, 2021). Tema teoseid on mitmetes muuseumikogudes, sealhulgas Kiasma (Soome), Musée de l'Elysée (Šveits) ja Kumu Kunstimuuseum (Eesti). Karel Koplimets oli aastatel 2020–2022 üks riikliku kunstnikupalga saajaid.

Graafiline disain: Janno Saft
Täname: Kaisa Maasik
Toetajad: Eesti Kultuurkapital, Viljandi Linnavalitsus

Näitus jääb avatuks 14. oktoobrini.

------------------------------------------------------------


We have the pleasure of inviting you to the opening of Karel Koplimets' exhibition One Is the Loneliest Number on Thursday, 14 September at 6 PM. The exhibition presents photo installations that analyse loneliness and the fears associated with it. The exhibition is a continuation of the exhibition of the same name that took place in 2022 in Vilnius (AV17) gallery.

Loneliness, although an eternal, universal problem, has recently become more pronounced and has been described as a modern disease or even an epidemic. The exhibition raises the paradox of being alone in a crowd and sees loneliness not only as an emotional state, but also as a threat of being forgotten. In this exhibition architecture, especially the large apartment buildings, which became a common solution for overcrowded cities in the 20th century, is being used to convey the metaphor of loneliness. The fragments of apartment blocks in the gallery reveal the feelings of disunity, detachment, as well as discomfort and lack of fitting in, experienced by many. Artist's exhibition encourages to rethink the phenomenon of loneliness and its consequences.

Karel Koplimets (1986) is a photographer, video and installation artist, working with notions like urban space, fear, paranoia, prejudice and criminality. One of the most notable traits of Koplimets’ work is the psychological aspect – his large-scale installations influence the viewers’ sense of space. Koplimets studied photography at the Estonian Academy of Art and he finished the post-academic course at HISK (Hoger Instituut voor Schone Kunsten) in Belgium. Koplimets has participated in various exhibitions in Estonia and abroad. Recent exhibition projects include: solo exhibition One Is the Loneliest Number in (AV17) Gallery (Lithuania, 2022) and group shows Belonging in Hunt Museum (Ireland, 2022) and Art in the Comfort Zone? The 2000s in Estonian Art in Kumu Art Museum (Estonia, 2021). His works are included in various collections in Europe, e.g., Museum of Contemporary Art Kiasma (Finland), Musée de l'Elysée (Switzerland) and Kumu Art Museum (Estonia). He has received the Estonian Artist Laureate Salary (2020-2022).

Graphic Design: Janno Saft
Thanks: Kaisa Maasik
Supporters: Cultural Endowment of Estonia, Viljandi Town Council

The exhibition will remain open until 14 October.

Eelmine
Diana Tamane "Poolarmastus"